DZEJA
POETRY

BŪS VĒL UN VĒL.... / TO BE CONTINUED...